Terugblik! De bestuurder van morgen: durven loslaten

Jong Oranje was vertegenwoordigd op de Bestuurdersconferentie op de VU in Amsterdam op donderdag 7 juli 2016. Als onderdeel van de door Stichting sport&zaken gestarte Academie voor Sportbestuurders verzorgden Dorien Tenhaeff en Sélène Brinkhof (Jong Oranje spelers) de workshop ‘de bestuurder van morgen’. 

In drie rondes van veertig minuten wilden we de aanwezige bestuurders triggeren om na te denken over hoe zij de bondsbestuurder van morgen zien (en hoe zij zich daartoe verhouden). Het hoofd, de handen en het hart stonden hierbij letterlijk centraal: we vroegen aan de deelnemers de bestuurder van morgen te tekenen: Wat moet de bestuurder van morgen weten, welke kennis moet hij of zij hebben (hoofd)? Welke vaardigheden, wat moet de bestuurder doen (handen)? En wat zijn de drijfveren, welke passie heeft een bestuurder van morgen (hart)?

                        

Jong Oranje zou Jong Oranje niet zijn als we niet tegelijkertijd kritische, of zelfs vileine vragen, zouden stellen. We wilden van de bestuurders weten of zij tevreden zijn over de invulling van hun eigen functie. Of zij de bestuurder zijn die ze willen. Of er taken zijn die ze nu doen, vaak gegroeid vanuit de historie, die overbodig lijken. Of het noodzakelijk is om passie voor de betreffende sport te hebben en nog veel meer. En we vroegen door. Bestuurders zijn naar eigen zeggen verbinders, ze weten de mensen op de juiste plaats te zetten. Maar hoe dan? En staan ze echt open voor vernieuwing, diversiteit en verjonging van het bestuur?

Bestuurders van morgen hebben passie voor de maatschappelijke rol van sport, passie voor en kennis van het besturen als vak, werken samen, geven leiding, spiegelen, luisteren, laten andere stralen. Een schijnbaar onmogelijke opgave om in één persoon te verenigen. Gelukkig is de bestuurder onderdeel van het bestuur. Waar competenties op elkaar kunnen worden afgestemd om het geheel nog beter te maken. Een complicerende factor is ook nog eens de omvang van de bond: het stadium waarin de organisatie van de Go bond zich bevindt is duidelijk anders dan die van pakweg het Watersportverbond. Toch denken wij dat als je het platslaat besturen bestaat uit twee bewegingen: de touwtjes strak genoeg in handen houden om te kunnen verbinden en richting te geven en anderen op de juiste manier in te zetten en vervolgens durven loslaten. Want de maatschappij verandert, de uitdagingen voor de sport veranderen en de rol van bestuurders is daar onlosmakelijk mee verbonden.

 

 

We besloten de sessie met de vraag of ze hun eigen zetel zouden opgeven als er iemand komt die beter past bij de huidige uitdagingen. Unaniem was het antwoord “ja”, soms gevolgd met “maar met pijn in het hart”. Politiek correct of eerlijk? We zullen het niet weten, maar hebben wel een leuke middag gehad en het geluid van Jong Oranje kunnen inbrengen. En of de huidige bestuurders dan al de bestuurders van morgen zijn? Daar hebben we geen duidelijk antwoord op gekregen, maar we hopen dat we ze tot denken hebben aangezet. Het zou mooi zijn om volgend jaar een verdiepende sessie te kunnen geven vanuit Jong Oranje. Om onze verbindende rol te benutten en de bestuurders vervolgens weer los te laten. Zoals het de bestuurders van morgen betaamd?! 

 

By Sélène Brinkhof - KNVB - Jong Oranje speler

Reactie schrijven

Commentaren: 0