Je PR skills in praktijk brengen

 

De Kolfsport heeft een nieuwe boost nodig. De KNKB wil de sport aantrekkelijk maken voor jongere doelgroepen, het imago verbeteren en meer naamsbekendheid creëren. Ze hebben daarom Jong Oranje benaderd of wij kunnen helpen met een externe adviseur die met de PR-commissie een aantal verbeteringen op PR-gebied wil doorvoeren.

De bedoeling is dat er eerst een inventarisatie plaatsvindt om vervolgens aan de hand van deze analyse een PR-plan op te stellen. De adviseur begeleidt dit proces en kan zijn eigen inzichten en expertise inbrengen om de PR-commissie te adviseren. Ideaal voor Jong Oranje leden die op dit vakgebied meer ervaring willen opdoen en een extra activiteit aan hun cv willen toevoegen.

De functie is een tijdelijke vrijwilligersfunctie en duurt in eerste instantie tot de ledenvergadering van oktober waar het plan gepresenteerd moeten worden.

 

Ben jij creatief, vernieuwend en wil je een sportbond helpen? Neem dan contact op met jongoranjenetwerk@gmail.com (incl. CV). Wij zorgen ervoor dat een oriënterend overleg met de kolfbond wordt ingepland om samen te kijken hoe jij van meerwaarde kunt zijn.

 

Voor meer informatie over de sport kun je terecht op www.kolfbond.nl

Reactie schrijven

Commentaren: 0