Input sessie 31 okt.

Denk jij ook mee over de toekomst van de sport?

Afgelopen jaar hebben we met een flink aantal Jong Oranje spelers meegedacht in de totstandkoming van de Sportagenda 2017. In de Algemene Vergadering van NOC*NSF mei van dit jaar is de Sportagenda 2017+ vastgesteld. Er is toen ook afgesproken om in het najaar met elkaar door te praten over de rol en positie van de bonden en NOC*NSF in het sportlandschap zoals zich dat de komende jaren ontwikkelt (transitie in de sport). Hierin kunnen wij als Jong Oranje spelers ook actief meedoen. Een gave kans!

Op 31 oktober, van 13.00 – 16.30 in Papendal, ben jij als Jong Oranje speler meer dan welkom om mee te denken over de toekomst van de sport. In samenwerking met creatief adviesbureau Fresh Forward hebben wij een inspirerende middag voor je in petto, waarbij wij als jonge mensen met een frisse blik mee kunnen denken. Je hoeft dus niet de punten en komma’s van de Sportagenda te kennen of advieservaring te hebben, iedereen is welkom bij deze inputsessie.

 

Waar doen we het allemaal voor?

Tijdens deze Jong Oranje inputsessie krijg je uiteraard een uitleg over de Sportagenda, Transitie en ontwikkelingen in de sport. Zo ben je helemaal op de hoogte en kun je die middag naast input geven gelijk haakjes zoeken voor je eigen organisatie en werkzaamheden. Ook zorgen we dat er genoeg netwerktijd is met de andere voor jou bekende én nieuwe Jong Oranje spelers zodat je ideeën uit kunt wisselen en inspiratie op kunt doen. Naast onze inputsessie zijn er nog meer inputsessies in het najaar, voor bijvoorbeeld bondsdirecteuren  en -bestuurders. Deze inputsessies gaan uiteindelijk leiden tot:

1. Een doorleefde, inspirerende, vernieuwende toekomstvisie op de rol en positie van de bonden en NOC*NSF (belofte, onderlinge verhouding en rolverdeling)

2. Een strategie, inclusief waarden en prioriteiten: hoe gaan we dat doen

3. Het ontwikkelen van concrete initiatieven en ambities die invulling geven aan: 

- het bestedingsplan (waar het geld op wordt ingezet)

- transitie-agenda voor de werkorganisatie NOC*NSF

 

Aanmelden input sessie

We hopen dat zoveel mogelijk Jong Oranje spelers een bijdrage willen leveren. Opgeven kan via dit formulier. We zullen je vooraf de benodigde informatie toesturen zodat je weet wat er gaat gebeuren. Lees in ieder geval alvast de Infographic van de Sportagenda door! Heb je vragen? Bel dan Maaike van Meerten (06-48314291)