Met Jong Oranje op bezoek bij KNSB sessie

Hoewel nog lang niet iedereen in de sport Jong Oranje kent, wordt ons netwerk steeds bekender. Zo ook bij directeuren van sportbonden! Tijdens de nieuwjaarsborrel op 12 januari benaderde Theo Fledderus, directeur van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (KNSB), één van onze aanvoerders. Zijn vraag? Of een paar Jong Oranje-spelers zin hadden om bij aan te sluiten bij een medewerkersbijeenkomst over transitie in de sport. Uiteraard! Want ook dát is Jong Oranje; we organiseren niet alleen activiteiten met en voor elkaar, maar stellen onze tijd en energie ook ter beschikking om mee te denken met bonden, ideeën uit te wisselen, ons netwerk te delen en ‘naïeve’, prikkelende vragen te stellen die mensen hopelijk aan het denken zetten. 

Verder kijken dan de eigen organisatie

Zodoende drukten Dorien Tenhaeff (Nevobo), Frank van Barneveld (KNHB) en ik eind februari op de bel van het KNSB-pand. Theo Fledderus ontving ons hartelijk. “Jong Oranje heeft in mijn optiek meerwaarde in het delen van kennis en het verder kijken dan de eigen organisatie”, zo lichtte hij zijn keuze om ons uit te nodigen toe. “Laat straks maar zien wat het oplevert dat jullie elkaar regelmatig spreken; hopelijk enthousiasmeert het de medewerkers hier om ook vaker buiten hun eigen organisatie te kijken!”


Drie hoeden

Wat volgde was een leuke middag die compleet in het teken stond van transitie. Voor sommige KNSB-medewerkers was dat begrip helemaal nieuw, anderen hadden er al vaker over nagedacht. De Jong Oranje-versie van de Sportagenda 2017+ werd in ieder geval door velen – niet alleen de jonkies! - geïnteresseerd bekeken. Na een presentatie van Frits Avis (NskiV) over NL Sport en de zes wapenfeiten volgde een opdracht waarin drie hoeden opgezet moesten worden: met de rode hoed op reageer je intuïtief op wat je gehoord hebt, met de zwarte hoed op deel je je pessimistische blik en met de gele hoed bekijk je de plannen van de zonnige kant. 

Van bezwaren tot energie

De rode hoed resulteerde in uitspraken als “Wanneer kunnen we concreet aan de slag?” en “de transitie is onvermijdbaar.” Een randje zwart zat er soms stiekem al omheen: “Kunnen we wel buiten onze sport denken?” En: “zijn we er wel klaar voor?”. Met de zwarte hoed op gooiden de medewerkers al hun bezwaren en twijfels op tafel. “We hebben nog te veel oude gewoontes waar we echt niet zomaar vanaf komen”, “hoe moet dat dan met de besluitvorming?”, “er spelen zó veel belangen..” en “hoe goed kunnen we de sporter eigenlijk bedienen?”. De gele hoed verzamelde tenslotte alle positiviteit en energie: “Sportbonden zijn geen eilandjes; laten we elkaar vaker opzoeken”, “we moeten gewoontes doorbreken om verder te komen”, “laten we gewoon doen, gaan, beginnen, bewijzen” en “vaker informatie en kennis delen laat zien dat dit plan goed is voor de sporter en de sport!”. 

Sportbrede blik

Het was voor Dorien, Frank en mij leuk om hierbij te zijn, Jong Oranje weer wat meer op de kaart te zetten en de KNSB-medewerkers te stimuleren om mee te denken over de transitie. Bovendien hebben we in de praktijk laten zien dat het Jong Oranje-netwerk een positief-kritische en vooral sportbrede blik oplevert; dankzij alle contacten weten we intussen behoorlijk veel van elkaars sporten, elkaars organisaties en de krachten en valkuilen van die organisaties. Dat komt zo’n sessie absoluut ten goede. 

 

Wat betekent transitie voor jou?

Persoonlijk heb ik enorm de behoefte om nóg een stap te zetten en met elkaar na te denken wat transitie betekent voor je organisatie én jezelf. Welke (kleine) stappen kun je binnen je eigen sport, sportbond, functie, taken en ambities zetten? Gelukkig heb ik in de wandelgangen vernomen dat er binnenkort een leuke Jong Oranje-bijeenkomst (It Giet Oan) georganiseerd wordt. Zorg dat je erbij bent en pak jouw rol in de transitie van de sport! Ik weet zeker dat je er zelf veel aan hebt, dat je netwerk weer vergroot wordt én dat je andere sportbonden ermee kunt inspireren. Op die manier brengen we niet alleen de KNSB een stapje verder, maar heel NL Sport!

 

Anne Schulze

 

Jong Oranje-speler en werkzaam voor Sportcluster Veenendaal (NTFU, NOB, KNDB, NBF)