Voorstellen CAO Sport - Generatieproof en cao app 3 april 2018

 

Vorig jaar heeft Jong Oranje meegedacht en gebrainstormd over de huidige CAO Sport versus levenslang inzetbaar, maatwerk, werk en privé combineren, het (on)nut van bepaalde verplichte vrije (feest)dagen, jubilea etc. Op 3 april geeft de WOS een vervolg aan het gezamenlijke traject van werkgevers en werknemers met concrete voorstellen voor een nieuwe CAO Sport. Wil jij als Jong Oranje speler meepraten? 

 

Wat is er in de tussentijd gebeurd?

Op basis van eerdere input zijn wij als sociale partners verder gaan concretiseren. Andere cao’s zijn geraadpleegd, ervaringen uit andere sectoren zijn en worden opgehaald en er is gesproken met een partij die werkgevers en werknemers digitaal kan ondersteunen in bijvoorbeeld een persoonlijk keuzebudget.

 

Voorstellen voor een CAO Sport die generatieproof is

Op dinsdag 3 april as. willen we graag twee à drie opties aan jullie voorleggen, die een alternatief vormen voor bovenstaande en bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid in verschillende leeftijdsfases. De opties hebben een verschil in ambitieniveau.

Korte eerste demonstratie van nieuwe cao app Werken in de Sport

Met de app Werken in de Sport hebben alle werkgevers en werknemers in de sport arbeidsvoorwaarden binnen handbereik. Ook blijven jullie zo op de hoogte van het laatste cao-nieuws en kun jullie meedenken over onderwerpen die betrekking hebben op je arbeidsvoorwaarden. Naast de volledige cao-tekst bevat de app veelgestelde vragen, nuttige links, nieuws en een kalender met alle evenementen.

Jullie zijn de eerste groep aan wie we een preview laten zien op 03 april.

Vervolg

Jullie input wordt meegenomen om het voorstel nog scherper voor te leggen aan een bredere groep van werkgevers en werknemers tijdens een sessie op 17 mei van 13.00 - 16.00 uur. Noteer alvast in je agenda. Jong Oranje is van harte uitgenodigd. Vervolgens zal een advies, gericht op de inzetbaarheid van medewerkers in verschillende leeftijdsfases, aangeboden worden aan het Arbeidsvoorwaardenoverleg Sport (AOS) ter voorbereiding op de cao onderhandelingen. Via de app Werken in de Sport zullen we jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

 

Praktische informatie

Datum: 3 april 2018

Tijd: 14.00 - 16.00 uur

Locatie: De Weerelt, Orteliuslaan 1041 te Utrecht

AANMELDEN

 

Routebeschrijving en parkeren

Zie de bijlage met de routebeschrijving (openbaar vervoer en auto) naar DeWeerelt.

Er kan gebruik worden gemaakt van de parkeergelegenheid aan de achterzijde van het gebouw DeWeerelt aan de Janssoniuslaan waar een aantal plaatsen voor de bijeenkomst speciaal gereserveerd is. U kunt zich aanmelden bij de slagboom, waarna u toegang krijgt tot de parkeerplaats. Als de parkeerplaats vol is, dan is de dichtstbijzijnde parkeermogelijkheid bij P&R Papendorp aan de Mercatorlaan op 9 minuten lopen afstand.

 

Aanwezigheid

 

Graag via het formulier aangeven of je aanwezig zult zijn of niet beschikbaar bent. We zien uit naar je komst.