Jong Oranje aanwezig bij het tekenen van het Sportakkoord!


Vrijdag 29 juni was het zover, het langverwachte Nationaal Sportakkoord werd ondertekend. In het sportakkoord wordt als doel gesteld de organisatie van de sport en de financiën daarachter zo toekomstbestendig mogelijk te maken. Een groot aantal relevante partijen zoals gemeenten en bonden kwamen in Scheveningen bij elkaar om sport de komende jaren voor zoveel mogelijk mensen zo toegankelijk mogelijk te maken.

“Iedereen moet plezier in sport kunnen beleven”, stelde minister voor Sport Bruno Bruins tijdens het moment van ondertekening. “Ongehinderd door leeftijd, lichamelijke/geestelijke gesteldheid of sociale positie. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Daarom investeren we de komende jaren in onze sportaccommodaties, in het versterken van de sport- en beweegaanbieders en in de motorische vaardigheden van onze jeugd. Het nationaal sportakkoord is opgebouwd uit vijf deelakkoorden (1)Inclusief sport en bewegen, (2) van jongs af aan vaardig in bewegen (3) Duurzame Sportinfrastructuur (4) Vitale aanbieders (5) Positieve Sportcultuur. 

Vanaf 1 januari 2019 start de uitvoering van het Sportakkoord en de bijbehorende deelakkoorden. Jong Oranje kijkt waar zij nog invulling of input kunnen geven aan de uitwerking van deze deelakkoorden.