Meedenken over lidmaatschapsmodel?

In de AV van NOC*NSF in mei is besloten het huidige lidmaatschapsmodel van NOC*NSF kritisch tegen het licht te houden. Daartoe is een werkgroep Lidmaatschapsmodel geformeerd. Zij zijn aan de slag gegaan met het inventariseren van de knelpunten in het huidige model en de mogelijke oplossingsrichtingen. Om tot een goede en volledige inventarisatie te komen, zijn alle voorzitters, directeuren én Jong Oranje-spelers uitgenodigd om deze eerste inventarisatie aan te vullen en te voorzien van commentaar.

 

Een mooie mogelijkheid om jouw mening en ideeën te delen! Klik hier om in de omgeving te komen waar je jouw input mee kunt geven aan de werkgroep. In deze omgeving staan 6 invulvelden waarin je input kan geven betreffende een specifiek onderwerp. Daarnaast is er nog een invulveld waar je overige opmerkingen kan toevoegen. De vragen zijn zo open mogelijk geformuleerd om je de ruimte te geven jouw opvattingen goed te kunnen verwoorden. De werkgroep ontvangt jouw reactie graag voor 7 september.

 

Ps. Na de ontvangst van deze volledige inventarisatie zal de werkgroep in september/oktober een bijeenkomst organiseren om gezamenlijk weer de volgende stap te zetten. Ook hierbij wordt Jong Oranje uitgenodigd om mee te denken! Houd de agenda en communicatie dus goed in de gaten.